Biskup Lobkowicz udělil v semináři třem bohoslovcům 3. ročníku službu lektorátu

Olomouc – „Přijmi Písmo svaté, buď Božímu slovu věrný a předávej je tak, aby si stále více podmaňovalo lidská srdce.“ Tato slova zněla v neděli 17. února v naší seminární kapli a patřila zejména nám, bohoslovcům třetího ročníku, jmenovitě Josefu Biernátovi, Karlu Honkovi a Janu Kříži. 

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...