1. neděle postní – Slovo na neděli 10. března 2019

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Pokud chceme, aby doba postní měla pro nás skutečně význam, musíme ji začít zmrtvýchvstáním Ježíše Krista. Ono – jako počin Boha – dává totiž těmto dnům pokání smysl. Tak to uvádí svatý Pavel v Listu Římanům: „Jestliže tedy ústy vyznáváš, že Ježíš je Pán, a v srdci věříš, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“ (10,9). Všimni si, že podobné vyznání je i v čtení z Páté knihy Mojžíšovy. Izraelita při přinášení prvotin Hospodinu nejdříve zmiňuje jednání Boha – své dějiny, vysvobození. A potom vyznává: „Nyní hle – přináším prvotiny plodů půdy, kterou jsi mi dal, Hospodine!“ (26,10).

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...