2. neděle postní – slovo na neděli 17. března 2019

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Dnes chci psát o pevném zakotvení v Kristu. V tom, který vstal z mrtvých. Svatý Pavel to vyjádřil v Listě Filipanům slovy: „Stůjte v Pánu pevně!“ (4,1). V Listě Kolosanům použil jiná slova: „Žijte v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako Pána. V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry“ (2,6-7). Proč právě o tomto píši?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...