3. neděle postní – slovo na neděli

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Kdo byl Mojžíš, kterého dnes v prvním čtení potkáváme někde na konci světa, v poušti, pod horou Choreb? Nebyl nikým. Neznáme jména jeho rodičů, jeho jméno v egyptštině (Mosé, Mzes) lze přeložit jako syn nikoho; nic nemá (pase ovce svého tchána); má ženu, která má cenu půl halíře (jméno Sefora znamená „vrabeček“, a Pán Ježíš v evangeliu praví, že dva vrabce se prodávají za haléř); je na poušti, kde nic není, pod horou, jejíž název znamená pusté, sluncem spálené místo, pod suchým keřem. A přesně v takové situaci se mu zjevuje Bůh a dává se mu poznat. (Toto jsou myšlenky polského dominikána Adama Szustaka.)

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...