8. neděle v mezidobí – slovo na neděli 3. března 2019

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Ačkoli téma trámu ve vlastním oku je atraktivní ke komentování, přece jen zůstanu u tématu, které mi nabízí souvislost mezi čtením z Knihy Sirachovcovy a Lukášovým evangeliem. Téma našeho povídání je lidovým příslovím vyjádřeno takto: „Co v srdci, to na jazyku.“

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...