Květná neděle C – Slovo na neděli

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Ne, nebudu dnes psát o liturgickém slavnostním vstupu, který se dnes doporučuje přede mší svatou. Ačkoli je mi líto, že mnozí kněží z toho dělají jen procházku po kostele. Skutečně je takový problém sejít se třeba na farním dvoře či místním fotbalovém hřišti a tam celý liturgický průvod začít? Naše víra není jen rozumná a rozumová, nýbrž potřebuje také zážitek…

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...