Seslání Ducha svatého C – Slovo na neděli

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Letošní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého probíhala v naší rodině zcela mimořádně. Maminka mé manželky dostala zápal plic a v úterý zemřela. Prožívali jsme přítomnost Boha v našem domě. Jak to kdysi vyjádřil brazilský teolog Leonardo Boff ve své knize Svátosti církve, když asi takto citoval oznámení o úmrtí svého otce: „Bůh navštívil naši rodinu. Dlouho v ní přebýval a hledal, kdo je nejvíce připraven pro jeho království. Nakonec zjistil, že je to náš otec. A tak vám oznamujeme, že Bůh si ho vzal domů.“

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...