Svatodušní sbírka podpoří charitní dílo

„… cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mně jste učinili.“ Ježíš Kristus (Mt 25, 40)

Vážení příznivci charitního díla,

jako každý rok můžete i letos v kostelích naší diecéze přispět na činnost Diecézní charity ostravsko-opavské, a to 9. června při Svatodušní sbírce.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...