14. neděle mezidobí C – Slovo na neděli

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Dnes to bude stručné a jasné.

Prorok Izaiáš vybízí k jásotu a oslavě, neboť „Hospodinova ruka se ukáže na jeho služebnících“ (Iz 66,14c).

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...