Slovo na neděli – 21. neděle v mezidobí C  

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Dvě věci mě velice zaujaly v dnešních čteních. Tou první je „drzost“ žalmisty. Soudě podle toho, co jsem o tomto nejkratším žalmu četl od moudrých lidí, tento žalm je reakcí na vysvobození z babylónského otroctví a na všechny projevy Boží moci, které Izraelité zažili. Byly tak veliké, že žalmista vybízí všechny národy a všechny lidi, aby žasli nad tím, co Bůh s Izraelem učinil, a aby Boha oslavovali. V podstatě je to hlásání radostné zvěsti: „Byli jsme tak zlí, tolik hloupostí jsme provedli, byli jsme Bohu tak nevěrní…, a podívejte, co navzdory tomu všemu udělal: vysvobodil nás, odpustil nám. Totéž může udělat i pro vás. Oslavujte ho!“

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...