28. neděle v mezidobí – Slovo na neděli 13. října 2019

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Dnes si dovolím menší úlet a sen. Velmi mě totiž zaujali ti dva cizinci v prvním čtení e evangeliu. Náman ze Sýrie a Samaritán. První prožívá hluboké obrácení a vyznává: „Neboť tvůj služebník nebude už obětovat celopaly a žertvy jiným bohům, jen Hospodinu“ (2 Král 5,17). Naprostá změna srdce, smýšlení, postojů! A druhý po uzdravení přišel a velikým hlasem velebil Boha!

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...