29. neděle v mezidobí C – Slovo na neděli

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Víš, k čemu je dobré Písmo svaté? „Všechno, co je v něm napsáno … se hodí k poučování, k usvědčování, k napravování a k výchově ve spravedlnosti. Tak je potom Boží člověk dokonalý, důkladně vyzbrojený pro každé dobré dílo“ (2 Tim 3,16-17). Kdo čte Písmo a řídí se podle něho, je před Bohem dokonalý a připravený ke každému dobrému dílu. Věříš tomu? A jednáš tak – to znamená, je Písmo svaté tvým každodenním pokrmem? Přijímáš z něho poučení, usvědčení, napravování a výchovu ke spravedlnosti?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...