30. neděle v mezidobí – Slovo na neděli 27. října 2019

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Co si představuješ pod slovem ubožák? Je to důležité, protože toto slovo lze pokládat za stěžejní v prvním čtení, v žalmu i v evangeliu této neděle. Dokonce i Pavla, který se chystá na smrt, bychom mohli pojmenovat tímto výrazem. Tak tedy kdo je podle tebe ubožák?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...