31. neděle v mezidobí – Slovo na neděli 3. listopadu 2019

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).

Co myslíš, co by dnes lidé říkali o tobě, kdyby z kostela po mši svaté vyšel Pán Ježíše a řekl by ti přede všemi: „Dnes jdu k tobě na oběd“? A jak by ses cítil ty?

Lidé by možná řekli: „Vešel k hříšníkovi!“ Anebo: „Ten si to zaslouží!“ Případně: „A proč jde k němu, a ne ke mně?“

A ty? Napadlo by tě, že nemáš uklízeno? Anebo že jsi nebyl u zpovědi a máš na duši těžký hřích? Anebo by tě navzdory všemu zachvátila radost a s nadšením bys doprovodil Ježíše do svého domu?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...