34. neděle v mezidobí – Krista Krále: Sláva!!!

„Nevstal-li Kristus, vaše víra nemá cenu… Ale Kristus z mrtvých vstal“ (1 Kor 15,17ab. 20a).„

Předobraz: pomazání Davida za krále nad Izraelem.

Naplnění předobrazu: Ježíš na kříži s trnovou korunou projevuje královskou moc – uděluje milost odsouzenci na smrt a dává mu věčný život.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...