3. neděle v mezidobí – Zabulon a Neftalí

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Dvě věci bych chtěl vyzdvihnout z dnešních čtení. Tou první je zájem o odstrčené a zanedbávané, druhou je změna smýšlení.

Víš, kde jsou země Zabulon a Neftalí? Pro Židy to bylo periferní území, pohraničí, kde žilo mnoho pohanů, možná více než Židů. Kdesi na konci světa. Proč o tom mluvím? Protože tam šel Ježíš. Tam bylo například Kafarnaum. Teď už jistě víš, kde jsou ty jmenované oblasti.

Proč tam však Ježíš šel, do takového zapadákova? Kvůli lidem. Tam někde žil jeho budoucí apoštol Petr. Tam byl setník, který jim postavil synagógu. Byli tam lidé, kteří potřebovali slyšet radostnou zvěst.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...