Uvedení Páně do chrámu: Světlo Kristovo

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ leč v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Víš, proč se dnes světí svíčky? Protože Kristus je světlo světa. Vždy, když si doma zapaluješ svíčku (jakoukoliv, nejen posvěcenou), měl by sis připomenout, že Kristus je také tvým světlem.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...