5. postní neděle – O hrobech

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

„Ježíš je Pán!“

Dnešní čtení jsou o hrobech. O skutečných v zemi (takových jaký byl Lazarův hrob), ale také o duchovních, o jakých mluví prorok Ezechiel: „Já otevřu vaše hroby, vyvedu vás z vašich hrobů“ (Ez 37, 12), jak o tom vzdáleně hovoří žalmista: „Z hlubin volám…“ (Ž 130, 1), jak o tom hovoří apoštol Pavel, který vzpomíná oba hroby: duchovní – „kdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho“, i tělesný – „ten, který vzkřísil z mrtvých Krista, oživí také vaše smrtelná těla“ (Řím 8, 8. 11).

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...