Druhá velikonoční neděle: Skutečně světit

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Podle článků na internetu i rozhovorů v křesťanských médiích je mi jasné, že nejsem sám, kdo uvažuje nad smyslem těchto dní karantény, omezení, zákazů. Dostali jsme dispens od církevního přikázání: V neděli a v přikázaný svátek se zúčastnit mše svaté. (Je zvláštní sledovat vyjádření na internetu k tomu, zda  je pro nás poslech/sledování mše svaté prostřednictvím médií „platné“. Kdyby to byla skutečná – platná – účast na mši svaté, nepotřebovali bychom dispens…) Nedostali jsme však dispens od Božího přikázání v Desateru: Pomni, abys den sváteční světil.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...