5. velikonoční neděle: Kameny

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Skutky apoštolů nám předkládají názornou ukázku toho, k čemu věřící vyzývá apoštol Petr ve svém Prvním listě: „I vy buďte živými kameny, z nichž se staví duchovní dům“ (2, 5a). V první církvi nastal problém s obsluhou při stolech. Narušili se vztahy mezi „kameny“ společenství. Apoštolové pod vedením Ducha to vyřešili ustanovením jáhnů. Vzali je jako živé kameny a zabudovali do společenství Církve, „do svatého kněžstva, aby… přinášeli duchovní oběť, příjemnou Bohu skrze Ježíše Krista“ (2, 5b).

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...