6. velikonoční neděle: Velká radost

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Co se to dělo v Samaří, že „ve městě nastala velká radost“ (Sk 8, 8)? Odpověď je krátká: přišel tam jáhen Filip „a zvěstoval jim Krista… hlásal jim evangelium o Božím království a o jméně Ježíše Krista“ (8, 5. 12). V důsledku tohoto ohlašování „z mnohých posedlých vycházeli s velkým křikem nečistí duchové a mnozí ochrnulí a chromí se uzdravili“ (Sk 8, 7).

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...