7. velikonoční neděle: Ježíš se za tebe modlí

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Ježíš se za tebe modlí (Jn 17, 9).

Víš o tom? Je velmi důležité to vědět. Sám Boží Syn se za tebe přimlouvá u Otce. Ježíš se za tebe modlí. Víš, tak lidsky řečeno, na jaké úmysly?

  • „Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu“ (Jn 17, 11b).
  • „… abys je ochránil před Zlým“ (v. 15b).
  • „Posvěť je pravdou“ (v. 17).
  • „… aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby také oni byli v nás jedno, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal“ (v. 21).
  • „Ať jsou tak dokonale jedno, aby svět poznal, že jsi mě ty poslal a že je miluješ tak, jako miluješ mě“ (v. 23).
  • „Otče, chci, aby také ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli moji slávu“ (v. 24).

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...