18. neděle v mezidobí: Hlad a nasycení

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Prorok Izajáš (55, 1 – 3): příslib nasycení.

Evangelium (Mt 14, 13 – 21): naplnění příslibu – nasycení zástupů.

Žalm (145, 8 – 9. 15 – 18): důvěra, že Pán neustále dobrotivě nasycuje všechno živé.

Pavel (Řím 8, 35. 37 – 39): ani hlad (kromě mnoha jiných věcí) nás neodloučí od lásky Kristovy.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...