19. neděle v mezidobí: Vyjdi ven! Pojď!

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Pavlova slova z Listu Římanům, které dnes slyšíme v druhém čtení, nám mohou připadat přehnané: „Radši bych byl já zavržený od Krista místo svých bratrů, mých příbuzných podle těla“ (Řím 9, 3). Skutečně Pavlovi tak záleželo na spáse jeho národa, že byl ochotný zříci se té vlastní?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...