1. výročí blahořečení P. Henkese si v Hati připomenou bděním před relikviářem s ostatky

Hať u Hlučína – Na modlitební bdění před vystaveným relikviářem s ostatky bl. Richarda Henkese zve v neděli 20. září farnosti Hať u Hlučína. Začátek je v kostele sv. Matouše v 19.00 hodin. Farníci si chtějí touto duchovní aktivitou připomenout 1. výročí od blahořečení kněze, který během 2. světové války působil právě na Hlučínsku.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...