26. neděle v mezidobí: Konflikt zájmů

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Co znamená Pavlovo usměrnění: „Nikdo z vás ať nehledí jenom na vlastní prospěch, ale i na prospěch druhých “ (Flp 2, 4)?

Pěkně to vysvětluje Ježíš v dnešním podobenství, kde jeden ze synů sice odmítne otcovu prosbu o práci na vinici, ale potom toho lituje a jde pracovat. Měl možná jiné plány, jiné zájmy, ale zřekl se jich a pomohl otci.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...