27. neděle v mezidobí: Pánova vinice

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Jsem Boží vinicí. Vysázenou při křtu a zvelebovanou svátostmi, modlitbou, Písmem, službou, svědectvím. Začleněnou do velké Pánovy vinice, kterou je celý Boží lid – s ním tvořím a buduji společenství v malém i ve velkém. Mým úkolem ve vinici je přinášet dobré ovoce, mnohonásobnou úrodu a nedovolit, abych darovanou, svěřenou vinici podřídil jinému pánovi.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...