29. neděle v mezidobí: Boží pokyny

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Téměř denně v sobě zápasím s otázkou: Jak co nejlépe využít tento čas omezení? A čtení této neděle mi dávají znovu jasnou odpověď, ačkoli možná ne podle mých představ.

První mi dává prorok Izajáš. Bůh projevuje svou vůli a koná i přes lidi, kteří se mně mohou zdát zcela mimo jeho vlivu. Kýra si Pán povolal jednat „pro mého služebníka Jakuba a pro Izraele, mého vyvoleného“ (Iz 45, 4). Podobně kvůli své církvi koná přes „Kýry“ našich dní.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...