30. neděle v mezidobí: Jak snadné

Nikdo nemůže říci: „Ježíš je Pán,“ jedině v Duchu svatém.“ (1 Kor 12, 3b). 

Jakým potěšením pro všechny prosté Izraelity byla Ježíšova odpověď učiteli Zákona: „Miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí! … Miluj svého bližního jako sám sebe“ (Mt 22, 37. 39). Žádná spekulace, nikoli množství detailních nařízení, ale „milovat“. Vložit se do lásky k Bohu celý. Milovat bližního tak jako sebe.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...