Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení: bohoslužby bez veřejnosti

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci, bratři a sestry v Kristu,

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...