1. neděle adventní – Jsme doma

Neuvěřitelně dobře začíná nový liturgický rok. Vždyť si stačí poslechnout první větu prvního čtení: „Ty, Pane, jsi náš otec, náš vykupitel: to je tvé jméno od věků“ (Iz 63, 16b). Máme otce, máme vykupitele. Proč je to důležité a proč je to radostná zvěst?

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...