Čtvrtá neděle adventní: Kolik možností!

S jakou jistotou přistupoval David k rozhodnutí postavit chrám svému Bohu! I prorok, kterému to oznámil, s ním souhlasil, dokonce mu řekl: „Jdi a dělej všechno, co ti vnuká srdce, Pán je s tebou.“ A přece byla Boží cesta zcela jiná.
Znáš princip hledání Boží vůle otevíráním dveří? Je to jako bychom se někdy ocitli v místnosti plné dveří. Nemáme ponětí, kterými máme vejít, co nás za nimi čeká. Jediným řešením je jedny dveře si vybrat a zkusit, zda jsou otevřené. Pokud ano, projdeme jmi a konáme dílo, které tam je připraveno. Pokud ne, zkusíme jiné dveře. 

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...