Druhá neděle adventní – Radostná zvěst

Všimni si v dnešním Izajášově textu, kdo má být potěšený: „můj lid“ (Iz 40, 1). Nikdy cizinci, nevěřící, ale „můj lid“, ti, kdo jsou Bohu nejbližší. Boží domácí. Proč mají být potěšeni? Protože pro ty, kteří žijí v úzkém spojení s Bohem, je opravdu potěšením slyšet, že „skončilo jejich otroctví, že je odčiněna jejich vina“ (viz. Iz 40, 2). Jen člověk, který skutečně uvěřil Bohu, ví, že byl otrokem, že je vinný. A takový se raduje, když mu oznámili, že je po všem, že „už je dobře“. Protože Boží slova jsou slovy jeho srdce.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...