4. neděle postní: Vše zdarma! A pokání?

Celé dějiny lidstva dokazují, že naše záchrana z moci zla, z moci zlého se uskutečnila jen a jen z milosti. Dnešní texty, které se čtou při slavení liturgie, to v podstatě sumarizují.

Nejprve Izraelité – dostali se vlastní vinou do babylonského zajetí. Konstatování z Druhé knihy kronik je strašné. Říká, že hrůzu zajetí způsobily „kněžská knížata“, tedy nejvyšší duchovní představitelé národa. Svým způsobem života, svým smýšlením svedli i lid a už nebylo záchrany. A přece Bůh po sedmdesáti letech povolal zcela nečekaného zachránce – perského krále Kýra.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...