Ježíš žije! – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Kdyby si Ježíš ve chvíli, kdy ho přišli zajmout, povolal na pomoc dvanáct legií andělů …

Kdyby Ježíš sestoupil z kříže a umlčel by posmívající se kněze …

Kdyby Otec zasáhl ve chvíli, kdy Ježíš volal ve své opuštěnosti …

Kdyby …

Nic z těch kdyby se nestalo. Ježíš zemřel.

A vstal z mrtvých!

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...