Sedmá neděle velikonoční – Udatní hrdinové

Před několika týdny mě oslovil 20. verš z 18. žalmu: „Pán … mě zachránil, protože si mě oblíbil.“ Tato slova mi hodně vrtají hlavou, přemílají se mi, vyvolávají pochybnosti, ale také radost a úlevu. Vzpomněl jsem si na ně i dnes při čtení dnešního úryvku z Janova listu, kde je napsáno: „Bůh je láska“ (1 Jan 4, 16). Pokud je toto pravda, pak je pravda i to, že Bůh si mě oblíbil. Myslím, že při vnímání této pravdy zakouším, co je to bázeň před Pánem. Mě si oblíbil? Copak neví, jaký jsem, jaká je moje minulost, jaká je moje každodennost? A přece mi Bůh říká, že si mě oblíbil. Jsem u Boha oblíbený. Taková je pravda.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...