Šestá neděle velikonoční – Chci být s tebou v nebi

Při čtení dnešních textů mi přichází na mysl myšlenka: „Pozor na tvrdost srdce!“ Proč?

Představuji si Petra, jak se dostal do situace, pro pravověrného Žida (jakým Petr bezpochyby byl) nepředstavitelné. Vešel do domu pohana. A tam zjistil, že v něm, v jeho rodině a jeho přátelích působí Boží Duch, dokonce mluvili jazyky a velebili Boha. Petr se mohl zatvrdit: „Ne, tyto nesmíme pokřtít, vždyť jsou to pohané!“ Ale neudělal to. Nechal se vést stejným Duchem, protože zjistil, že spása je určena všem, kteří chtějí být spaseni, bez ohledu na minulost, na národnost, na rasu … Petr se naučil, že v nebi bude i s římským setníkem Kornéliem a dalšími pohany. Doufám, že i se mnou …

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...