16. neděle v mezidobí – O Pastýři

Tři myšlenky mi přicházejí na mysl při čtení liturgických čtení 16. neděle v mezidobí.

První je potřeba modlit se o milosrdenství pro naše kněze – pastýře. Zvláště za ty, jejichž jednání neodpovídá výši jejich úřadu. Neboť to o nich říká Bůh: „Proto já dohlédnu na vás a na zlobu vašich skutků“ (Jer 23, 2). Bůh sám říká, že jejich špatné řízení nezůstane bez jeho povšimnutí … A „je hrozné padnout do rukou živého Boha“ (Žid 10, 31). Bože, smiluj se!

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...