17. neděle v mezidobí – Naše a Boží řešení

Dnešní texty ukazují rozdíl mezi lidskými a Božími řešeními.

Nebylo co jíst. Elizeovi kdosi donesl dvacet chlebíčků a kapsu zrna. „Jak mám tohle dát stovce chlapů?“ (2 Kr 4, 43). Nasytili se tím. Ježíšovi přinesli pět chlebů a dvě ryby. „Ale co je to pro tolika !?“ (Jan 6, 9b). Nasytilo se tím okolo pět tisíc mužů. A v obou případech ještě zvýšilo.

Je přirozené a správné, že vždy hledáme řešení, které odpovídají našemu poznání, naší zkušenosti. No někdy je třeba vykročit ve víře a hledat i přijmout Boží řešení.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...