18. neděle v mezidobí – Klamné žádosti, neplodné smýšlení

Čím se odlišuje můj (i tvůj) život od toho, kdo často přijímá eucharistii, od života toho, kdo ji přijímá jen dvakrát ročně nebo vůbec nepřijímá, ačkoli je pokřtěn tak jako ty?

Taková otázka se ve mně vynořila během uvažování nad čteními nedělní liturgie. Nepřímo mě k ní navedl svatý Pavel v listu Efesanům, když vyzývá: „Nežijte už tak, jak žijí pohané! Jejich smýšlení je neplodné.“ (4, 17). Jaksi mi z toho vyplynulo, že se od okolního světa, který žije pohansky, nemáme lišit ani tak způsobem života (vždyť všichni potřebujeme jíst, pít, pracovat, odpočívat), jako smýšlením, kterým své jednání i mluvení řídíme.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...