19. neděle v mezidobí – Pokrm na cestu

Všimni si v dnešním prvním čtení, jakou sílu dostal Eliáš, když jedl chléb, který mu donesl anděl: „Šel v síle toho pokrmu čtyřicet dní a čtyřicet nocí až k Boží hoře Chorebu “ (1 Kr 19, 8).

I my dostáváme – a ne jen dvakrát jako Eliáš – pokrm na cestu: tělo a krev samotného Ježíše v Eucharistii. Máme ho přijímat co nejčastěji, protože naším cílem není nějaký vrch na zemi, ale nebe. Naše cesta je náročnější a pro téměř všech i delší než byla cesta Eliáše. Ježíš přitom přizvukuje: „Kdo bude jíst z tohoto chleba, bude žít navěky“ (Jan 6, 51).

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...