Naléhavý úmysl Apoštolátu modlitby papeže Františka na měsíc srpen 2021

Modleme se za Libanon, aby mezinárodní společenství této zemi pomohlo nastoupit cestu „vzkříšení“, a to nejen slovy, ale i konkrétními gesty.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...