26. neděle v mezidobí – Svátek bezejmenných

Eldad a Medad. Dva chlapi, kteří zmeškali shromáždění v stánku setkání. Přestože nesplnili formální požadavek účasti na určeném místě, Bůh i jim dal ducha, kterého měl Mojžíš. Až to naštvalo Jozua a dožadoval se zachovávání pravidel, chtěl nastolit pořádek. Mojžíš však viděl více a radoval se z toho, jak je Bůh štědrý …

Bezejmenný chlap, který nesplňoval formální požadavek chodit s Ježíšem. Přesto uzdravoval v Ježíšově jménu. Až to naštvalo některé a Jan to i nahlas řekl. Ježíš však viděl více a radoval se, že má dalšího následovníka …

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...