27. neděle v mezidobí – Malá cesta

Tento text píšu v pátek na vzpomínku svaté Terezie od Dítěte Ježíše, kterou více známe jako Terezii z Lisieux. Právě její „malá cesta“ mi vnukla myšlenku, o čem psát u tématu manželství.

Všimněte si jedné drobnosti v dnešním evangeliu. Když Ježíš nejprve farizeům a potom učedníkům vysvětlil, jak je to s manželstvím, začali k němu nějací lidé přinášet děti, aby se jich dotkl (požehnal?). Jak reagovali učedníci? Zakazovali to těm lidem, možná i samotným dětem. Před chvílí řešili velkou věc, ale drobnost nepochopili ani nezvládli.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...