30. neděle v mezidobí – "Vstaň, volá tě!"

Dnešní čtení mě velmi oslovují v souvislosti s rozbíhajícího se synodem. Mám pocit, jakoby nám Bůh chystal nový exodus či nové putování do zaslíbené země. Jakoby nám říkal: „Už jste dost bloudili po svých cestičkách. , Proč? … Proto, že můj dům je pustý, a vy spěcháte každý do svého domu ‚(Ag 1, 9). , Stůjte a zamyslete se. Zkoumejte staré stezky, hledejte dobrou cestu, kráčejte po ní a najdete osvěžení pro své duše ‚ „(srov. Jer 6, 16). Bůh nám připravuje návrat na Sion – s jásotem, s plnými snopy (viz Ž 136, 6b).

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...