31. neděle v mezidobí – Milovat? Milovat!

Je čas na nový oheň! Touto větou jsem končil text před týdnem a stejnou větou začínám tenhle. Protože příkaz milovat Boha si ten nový oheň vyžaduje.

V první řadě si všimni, že je to příkaz. „A dá se snad láska přikazovat?“ Vidíš, že dá. Mojžíš o tom nediskutuje. Jednoduše přikazuje (Dt 6, 5; doporučuji naučit se nazpaměť tuto modlitbu Izraele). Neboť láska je rozhodnutí, dennodenně obnovované a mnohdy potvrzované životem podle Božích přikázání. I Pán Ježíš řekl, že důkazem toho, že ho někdo miluje, je zachovávání toho, co přikazuje (viz Jan 14, 15. 21. 23).

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...