Fotogalerie z Diecézní pouti za rodiny a duchovní povolání

Frýdek – Frýdecká bazilika Navštívení Panny Marie se zaplnila v sobotní odpoledne 2. 10. poutníky všech generací. Konala se Diecézní pouť za obnovu rodin a povolání ke kněžství nebo zasvěcenému životu. Po zahájení a uvítání poutníků apoštolským administrátorem Martinem Davidem a P. Vítem Zatloukalem se v bazilice poutníci pomodlili růženec a každý se podle své chuti zapojil do doprovodného programu. Dospělí si mohli poslechnout přednášky a pro děti a mládež byl připraven program u farního kostela sv. Jana Křtitele, příp. se mohli zájemci z jejich řad vydat s biskupem Martinem na pěší pouť ke kapli Povýšení sv. Kříže v Hájku. Vrcholem setkání byla mše svatá, kterou sloužil biskup Martin David spolu s delegátem ad omnia P. Janem Czudkem, děkany a kněžími diecéze.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...