Studenti i pedagogové školy přišli do školy v červeném. Připomněli pronásledování pro víru

Odry – Red Wednesday čili Červená středa je mezinárodní den, připomínka lidí, jež jsou pronásledování pro víru. Iniciativa je vyjádřením solidarity s utlačovanými a trpícími pro své náboženské přesvědčení, výzvou k vzájemné toleranci a ke svobodě tam, kde není možná. Není to tak dávno, kdy i lidem v naší zemi byla svoboda vyznání upírána a mnozí byli za ni pronásledováni až k prolití krve. Uvědomujeme si, že nic není samozřejmostí, a proto se i naše škola připojila k této světové akci. V tento den je mnoho našich památných budov po celé ČR oděno do červeného světla symbolizující krev pronásledovaných. Nabízelo se mnoho možností, jak se k této iniciativě připojit a vyjádřit tak svou solidaritu.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...