Ve věku 88 let zemřel P. Antonín Krejčiřík SJ. Kněz řadu let působil ve farnostech diecéze

Velehrad – Ve čtvrtek 18. listopadu 2021 zemřel v nemocnici v Uherském Hradišti ve věku 88 let P. Antonín Krejčiřík SJ. Poslední rozloučení se zesnulým se uskuteční ve středu 24. listopadu ve 14.30 hodin při mši svaté v bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatých Cyrila a Metoděje na Velehradě. Poté bude tělo zesnulého uloženo na místním hřbitově. Člen řádu jezuitů řadu let působil ve farnostech ostravsko-opavské diecéze. Po Sametové revoluci byl až do roku 1996 regionálním představeným komunity v rozptýlení na Opavsku. Od roku 1992 byl farářem v Bruntále, kde se zasloužil o obnovu poutního místa s kostelem Panny Marie Pomocné a venkovní křížovou cestou na Uhlířském vrchu. 

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...