2. neděle adventní – Volit si, co je lepší

Pán dává moudrost k pochopení jeho slov a vidění souvislostí. Sestavil své slovo tak, aby promlouvalo ke každému srdci, ochotnému poslouchat a chápat. A přestože jeho slova byla napsána před tisíciletími, i dnes mají schopnost a moc měnit srdce toho, kdo jej přijímá.

Prorok Baruch přislibuje něco, v co Izrael ani nedoufal – slavný návrat na Sion. Když se však podíváme na dějiny, tak návrat ze zajetí nebyl až tak slavný. Stačí si v Bibli přečíst Knihu Nehemiáš a Knihu Ezdráš. O kom to tedy prorok mluvil? Zkus si v tomto čtení nahradit slovo Jeruzalém či Izrael slovem církev. A zjistíš, že prorok mluví i o konci všech dnů, kdy se se zvednutou hlavou vybereme vstříc Pánu.

Editor: Doo

Mohlo by se vám líbit...